Kalibar: 9×19 mm / .40 S&W / .45 ACP
Kapacitet okvira: 17+1 / 12+1 / 10+1 metak
Dužina cijevi: 125 mm
Ukupna dužina: 225 mm
Visina: 140 mm
Širina: 30 mm
Težina pištolja: 1175 gr